بومادران، درمانگری از طبیعت

توسط |۱۳۹۸-۱-۱۱ ۲۳:۵۶:۳۲ +۰۰:۰۰۱۲ام فروردین, ۱۳۹۸|روند, کوپن ها|

آشنایی با زراعت گیاه دارویی بومادران مقدمه: بومادران معمولی با نام علمی Achillea millefolium گیاهی است علفی، دولپه،